Nieuwsbrieven
 

 

 

 

 

 21 mei 2018

www.uwnatuur.be

 

 

 

RIA VERPLANCKE, UW NATUUR, tel 050280082 of 0495938613

bureau.verplancke@pandora.be, www.uwnatuur.be

 
 
Beste, 
 
In het kader van de wetgeving op de privacy, bevestig ik u dat ik enkel de gegevens van u bijhoud die u mij zelf gegeven heeft doordat u klant of cursist werd, mij informatie vroeg, of u zich liet registreren op de website.
Ik gebruik die gegevens enkel voor het versturen van nieuwsbrieven om u te informeren over mijn aanbod en geef deze niet door aan derden.
Doorgaans betreft dit enkel uw naam en emailadres, en de gebruikelijke facturatiegegevens. 
 
Wenst u mijn berichten verder te ontvangen, dan hoeft u niets te doen.
Wenst u zich uit te schrijven hiervoor, dan stuurt u best een email met als titel "uitschrijven" naar Ria@uwnatuur.be
 
 
Dank voor het vertrouwen !
Ria