mindful coaching
 

COACHING►MINDFUL COACHING

MINDFUL COACHING (*)

Ik gebruik en bied technieken die je opnieuw naar de werkelijkheid

brengen, zonder die te laten vervalsen door je gedachten en emoties.

Je herontdekt je authenticiteit, je empathie, je integriteit.

Zo kom je tot  bewustzijn, mentale veerkracht en

een gezondere fysische, mentale en innerlijke balans. 

 

     

                  Automatische Piloot/vs Innerlijke Veerkracht

  

Vaak, en zeker bij crisis, laten we ons leiden door cijfers , resultaten  

en daden en toch is innerlijke veerkracht je belangrijkste  kapitaal .

             Toch Als we ons laten sturen door onze mentale automatismen,  

dan  verliezen we de greep op ons leven/werk   

Onze gedachten en emoties verwijderen ons van de werkelijkheid en 

leiden naar conflicten, verwarring stress.
Zo 
belemmeren we zelf onze energie,authenticiteit, creativiteit en veerkracht.

             

                  Praktische kennismaking

Natuurlijjk is mijn eigen mindfulness praktijk en opleiding een leidraad

en achtergrond voor álle coachingtrajecten die ik begeleid.

 

De specifieke mindful coaching als hier bedoeld heeft als intentie

    * je mindfulnesspraktijk na een training te ondersteunen, te verfijnen,

      of te integreren in je leven/werk

    *of  je een aanzet te geven naar een aantal zonder uitgebreide training

      haalbare technieken. Zo kan je deze al dadelijk  in praktijk brengen en

      gaandeweg ervaren  of een intensere mindfulness-weg je aantrekt.    

 Als een tri                                             

          Voor je@ you    @ you : ik reik je aan hoe je  open aandacht te richten naar wat er echt is, 

        volledig in het hier en nu te blijven. Zodat je stapsgewijs vrijer raakt

        van je  gedachten/emoties/gewoontes en met de waarneembare

        feiten omgaat ipv van je invullingen/verwachtingen/interpretaties

 

    @ work : hoe met jezelf, je team, je collega's de basis mindfulness-stappen 

        systematisch toepassen : stoppen, kijken, handelen, evalueren vanuit de

        zuivere waarneming ipv vanuit interpretaties, verwachtingen, enz

 

Mindful coachen is een aanzet om een selectie van technieken toe te passen

die  bv uitstekend passen voor coaches, leidinggevenden, therapeuten, edm.

en die je steeds dichter brengen naar de basishouding van een goede coach,

ttz authenticiteit, integriteit, empathie.

 

 

 

 

 

 Voor          Data Voor een grondiger training in mindfulness , lees je  hier..

     

     

 

(*) noot : met "mindfulness" doel ik hier op  de de wetenschappelijke,

gestructureerde en stapsgewijze methode die oosterse bewustwordingstechnieken

en westerse cognitieve gedragstherapie integreert.

Dus niet, wat nogal es gebeurt, enkel "meditatie".

 

.

 

                      

                       

"écht kijken betekent de tranen zien voor ze vloeien"

 

Heb je voeling met (een van) deze vragen ? 

 

 

Ben je vaak verrast ? Of zie je echt wat er in je leven en werk gebeurt ? Verloopt wat je doet en hoe je je voelt in overeenstemming met wat er gebeurt ? Kies je zelf voor de richting in je leven? Heb je vaak het gevoel dat het leven aan je voorbij snelt ? Loop je zichzelf voorbij ? Heb je het gevoel dat je het leven niet kan bijbenen ? Zijn er veel conflicten in jezelf, in je leven, op je werk ? En hoe ga je daarmee om ? Bruis je van enthousiasme of voel je je vaak moe, onzeker, met weinig vertrouwen , bang ? Veer je na een tegenslag gemakkelijk recht of slaat een tegenslag uje uit je lood, maakt deze je neerslachtig ? Hoe ga je om met spanningen, zaken die niet verlopen zoals je ze vooraf had gewenst ? Toets je soms wat je in je leven en werk gebeurt aan hoe een ander dit ziet ? En stemt dit overeen of loopt dit uiteen ? Zie je de werkelijkheid via een neutrale bril ? Of merk je toevoegingen door je stemming, je gedachten ? Ken je jezelf ? Of gaat er energie verloren in piekeren, mijmeren, je verzetten tegen wat gebeurt, dagdromen, verlangen naar iets anders ? Heb je schrik van een nieuwe uitdaging, een nieuwe dag ? Of kijk je daar zeer nieuwsgierig naar en boor je met plezier uw creativiteit aan ? Ben je je bewust van je lichaam en wat dit soms signaleert ? Wacht je tot een pijn chronisch wordt vooraleer er bij stil te staan ? Gun je jezelf soms rust en overzicht of vind je dit tijdverlies ? Weet je waar je mee bezig bent ? Of weet je op het einde van een tekst niet meer wat er bij het begin stond ? Ben je geconcentreerd op je taak ? Ben je je bewust van hoe je je op elk moment voelt ? Weet je wat je denkt, wat er in je leeft ? En luister je ernaar ? Wil je je drive achter je daden kennen ? Geef je je gemakkelijk over aan automatische patronen ? Wil je wat je blokkeert of remt leren kennen ? Kan je met het leven omgaan zoals het is ipv hoe je het je zou toewensen ? Hoe ga je om met ongemakken ? Laat je ze toe en ga je ermee om of probeert u zich ertegen te verzetten ? Hoe ga je om met je emoties ? Hoeveel macht of kracht geef je ze over je ? Laat je je kwetsbaarheid toe ? Blijf je steeds trouw aan jezelf ? Respecteer je je grenzen ? Zorg je goed voor jezelf ? Vind je stabiliteit, rust, veiligheid bij jezelf ? Gun je jezelf momenten van rust ? Smacht je telkens naar vakantie ? Kan je jezelf, de ander en het leven onvoorwaardelijk toelaten , ernaar luisteren, vriendelijk bejegenen ? Heb je voeling met wat er hier en nu in en rond je leeft ? Kijk je vaak naar het verleden ? Naar de toekomst ? Ben je tevreden met je leven of wenste je je een ander leven ?