coaching
 

 je bij je NATUUR►COACHINGpersoonlijke on

twikkeling in of via de natuur

 

       natuurcoaching

 

hier functioneert  de natuur als spiegel , leidraad en feedback.

Ik geef je opdrachten of vragen en begeleid je om te zien, te herkennen

en te helpen exploreren wat we spontaan tegenkomen en

dus wat de natuur je spiegelt over de processen in je eigen leven

In de natuur bieden zich telkens weer nieuwe invalshoeken aan,

en onverwachte  perspectieven op je eigen thema .

Mijn ervaring leert dat er  telkens “toevallig” iets gebeurt

dat net aanleunt bij dat waar je zelf mee bezig bent .

Via de natuur ontstaat voor velen het inzicht sneller, veiliger  en duidelijker.

Zeker voor hooggevoeligen blijkt dit telkens een erg zinvol gebeuren.

 

 

 

 

 

        wandelcoaching

 
Hier functioneert de natuur als kader, achtergrond voor coaching.

Ook maakt de fysische beweging de psychische beweging gemakkelijker

De coaching gebeurt zoals binnenshuis, doch voor velen

brengt de  rust van de natuur en de fysische beweging

van het stappen  ook het innerlijk proces spontaner in beweging.

Zeker voor hooggevoeligen blijkt dit telkens een erg zinvol gebeuren. 

 

we wandelen zo'n 1,5 of 2,5 uur   in het

groengebied Bulskampveld , waarbij je thema

geexploreerd en door mij begeleid wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        wat kan coaching via de natuur je bieden :  

 

 

*    Zelfreflectie, innerlijke verbinding, zelfontwikkeling, groei,

         kwetsbaarheid, kracht, vitaliteit, creativiteit.

*    Inzicht in wie je bent, waar je heen wil, hoe je je

        gedraagt, wat je blij maakt, je drive, je waarden, je

         overtuigingen,

*    Inzicht in hoe je met jezelf omgaat, met de ander, hoe je

        je in team gedraagt.

*    Inzicht in je persoonlijk levenspad, je loopbaan en hoe

        verder te gaan.

*    Inzicht in hoe je functioneert binnen een organisatie, je

        leiderschap.

*    Inzicht in je communicatie, met jezelf, met de ander.

 

 

 

     thema's via de natuur:

 

 

*     Hoe iets te starten en tot eigen groei te laten komen.  

       Groei en bloei.

*     Doelen bepalen, doelen bereiken, beslissen

*     Verbinden en samenwerken

*     Natuurlijk leiderschap

*     Openstellen, luisteren, hoe omgaan met verwachtingen

*     Hoe omgaan met ongemakken, met tegenslagen,

        met obstakels, met het onbekende

*    Contact met het kind in je zelf, met je innerlijke stem

*     Omgaan met kansen en mogelijkheden, filteren

*     Creativiteit ontwikkelen, thinking out of the box

*     Loslaten, vertrouwen, toelaten, acceptatie

*     Inzicht in de basale principes van het leven.

*     Hoe keuzes te maken en hoe die te verankeren.

*     Omgaan met de wet van verandering.

*     Helderheid over je huidig thema.

*     Contact met je eigen levensstroom.

*     Natuurlijke heling en inspiratie.