relaxatie, ontspanning
 

RELAXATIE►AANBOD

RELAXATIE EN ONTSPANNING                            

Ontspanning is de basis van elk groeitraject

 

 

 

 

Hieronder een greep uit wat kan, en af en toe al gepland is.

Plaats je je op de interesselijst ? mail ria@uwnatuur.be

 

                                     

Hier  kan je :

  maandelijks een relaxatieavond van 1,5 u :

           ik begeleid adem- en makkelijk toepasbare ontspanningsoefeningen

           kost : 12€  per sessie

 

 tweemaandelijks samen een "wise evening" :

        we herbronnen en inspireren ons samen

        adhv;een tastbaar gegeven : dvd , tekst , cd ;

        ervaring delen,  natuurritueel beleven... ...

        gelijkgestemden  - totaal vrijblijvend

        - écht iedereen welkom ; per sessie op te geven

         kost : 5 € (=verwarmings- en onderhoudskosten) per sessie

 

 

 een zingevende/spirituele boeken- en poëzieclub (1,5 u) :

          elke deelnemer brengt één inspirerend gedicht, tekst

          of samenvatting van een boek mee - we  bespreken dit

          kost : 8 € per sessie

 

elke twee maand samen een aflevering van de Baghavad vita

          (het Indische basisboek voor yoga en bezinning) op video

          kost : 5 € (=verwarmings- en onderhoudskosten), per sessie  (1,5 u) 

 

elke trimester een verhalenavond (1,5 u)

          ik lees een zingevend verhaal voor

          en we gaan  dieper in op wat we eruit kunnen meenemen.

          Verhalen en metaforen virbreren verder dan woorden ,

          spreken ons onbewuste aan en tonen ons zo

          de weg naar persoonlijke ontwikkeling.

          kost : 10 euro per sessie