assertiviteit : communicatie die wérkt
 

LEARNING►COMMUNICATIE

HELDERE EN EFFECTIEVE COMMUNICATIE

Een interactieve cursus waarin je oefent hoe op een

duidelijke en werkzame manier met de ander om te gaan.

Transparante authentieke communicatie wordt een van de belangrijkste vaardigheden. 

 

 

 

Individuele formule : vooral je eigen aandachtspunten,

                                     klik hier voor praktische info.    

In groep : zes halve dagen, of twee volledige -

                 contacteer mij vrijblijvend : ria@uwnatuur.be

 

Herkenbaar ?

 Heb je wel es het gevoel dat je vaak verkeerd begrepen wordt,

en dat je anderen niet begrijpt

Vormt omgang met anderen voor jou een bron van angst,

conflicten en stress ?

Relationele onzuiverheden vertroebelen een situatie en werken

zowel privé als op het werk erg destructief.

 

 Wat leeWat leer je ?

Centraal aandachtspunt in deze training is om

    via oefenen

    praktische handvaten aan te reiken

    om je eigen boodschap helder over te brengen en ook

    die van de ander duidelijk te horen.  

    Zonder oordeel noch interpretatie duidelijk aangeven  en horen

    wat jouw en de anders noden en behoeften zijn,

    en zonder dwang verzoeken wat je nodig hebt en

    dat ook van de ander toelaten.

    Uitgaand van de waarneembare werkelijkheid en niet

    van de gebruikelijke interpretaties, veralgemeningen.

    Met respect voor je eigen grenzen  en die van de ander.

    Ook nee durven zeggen en nee aanvaarden van de ander.

 

    Assertiviteit  ---   Empathie  ---  het Perspectief van de ander.

    Cfr het Chinees teken voor "luisteren" : 

                  een combinatie van "oog", "oor", "hart".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uniek hier is de combinatie van klassieke en nieuwere technieken, met steeds weer aandacht voor oefenen en oefenen.

Ik stelde een uitgeteste mix samen van technieken uit "geweldloze communicatie", "mindfulness", "kernkwadranten" , "voice dialogue", "klassieke communicatiemodellen", "mindful communiceren" , "Covey"enz. 

 

 

 O.a volgende thema's komen aan bod :

*    Wat is communicatie en wat is het niet ?

*    Hoe herken je effectieve en heldere communicatie ?    Hoe herken je de keten van macht- en geweld en hoe kan je die ombuigen ? Weet je zelf wat je zegt ?

*    Stoppen en zuiver kijken : welke filters gebruik je bij het waarnemen van een situatie, van wat je hoort, wat je zegt , hoe je met de ander omgaat ? En hoe kan je die verder ontdekken en weglaten ?

*    Authenticiteit en congruentie , in jezelf en in je omgang met anderen. Van macht naar kracht. Van afstand naar verbinding. Van spreken tot naar spreken met. Van spanning naar rust.

*    Wat is je innerlijke drive bij de omgang met anderen ? Welke emoties en overtuigingen sturen je aan ? Welke behoeftes zitten hier achter ? En hoe kan je die zinvol uiten ?

*    Hoe kan je de ander iets verzoeken in overeenstemming met je eigen drive , en tegelijk de andere vrijheid en ruimte laten ?

*    Actief luisteren, reflecteren, vragen stellen.

*    Communicatie vanuit eigen perspectief. Vanuit perspectief van de ander. Hoe beiden integreren ? Wat leeft er in mij – wat leeft er in jou – wat werkt er voor ons beiden ? Tot echte dialoog.

*    Diverse oefeningen in gewaarzijn van het lichaam en de adem als extra handvatten om tot authentieke verbinding met anderen te komen. 

*    Feedback geven en ontvangen