veelzijdig perspectief, technieken, c.v., algemene kenmerken, gereedschapskist,
 

 

Mensen gidsen is mijn passie.

 

Via psychologische, emotionele,  mentale,

fyisische , concrete en intuïtieve technieken.

 

Steunend op  mijn brede opleiding

en ruime professionele en levenservaring.

 

 

 

Zoals toen logisch leek, nam ik na de universiteit  managementfuncties op binnen de bedrijfswereld (B2B). Deze inspireerden me tot de oprichting van een eigen bedrijf dat (te) explosief groeide.

Door een steeds dwingender innerlijke roep om meer met mensen om te gaan, verkocht ik   na 15 jaar deze zaak. Er volgden sabbathjaren en professionele heroriëntatie.  Ik liet me heropleiden en  startte de huidige psychotherapeutische en coaching praktijk die ik met grote betrokkenheid vervul.

Mijn passie werd mijn beroep.

 

Ik streef naar een dynamisch evenwicht in de gehele mens en   begeleid je graag om jezelf te bevrijden van wat je in jezelf tegenhoudt om - persoonlijk en/of professioneel - dát te doen wat bij je past. Graag breng ik je naar je eigen natuur, jouw drive en potentieel als natuurlijke en onuitputtelijke bron van energie.

 

Mijn deskundigheid steunt op mijn ruime ervaring en opleiding.

Op een eigen wijze integreer ik klassieke en nieuwere technieken  die ik aanpas aan de persoon die bij me is. Mijn kernwoorden : inleving, eenvoud, concreet, oplossingsgericht. 

 

 

Mijn eigen innerlijke drive : VRIJHEID  - ZIJN WIE JE BENT - DOEN EN ZIJN OP EEN LIJN.

                          

 

contacteer ria@uwnatuur.be 

 

 

algemene kenmerken  10/12/11 

mini c.v., ervaring en opleiding

         

 
mijn gereedschapskist  10/12/11 

de methodieken waaruit ik put

                        

 
Ria in de pers  10/12/11 

- uittreksel uit intervieuw in "de Zevende Dag", VRT1

- interview in Vlerick magazine, Connection

- interview op Radio 2