kennismakingsfolder
 

 

 

Welkom voor coaching,  training  of inspiratie.

Meer inzicht, minder stress, meer energie, meer jezelf.

 

Voor particulieren en professionelen bied ik :  : bied

ruime  ervaring en kennis en ook warmte, intuïtie en gedrevenheid. 

Mensen begeleiden en trainen, privé en op het werk, is al 32 jaar mijn vak en passie.

 

 

                                wat vindt u hier ?

 

                                U           U kan zich hier laten coachen, trainen, inspireren om in werk of leven een

                                W           Weg te vinden in of  feedback te krijgen over wat u bezig houdt.

 

                                N            Naar wat u sterker maakt.

                                A             Aan de hand van Klassieke Methodes als Stressbeheer, Communicatie, Zelfontplooiing, 

                                T          Technieken uit Nieuwere Benaderingen als Mindfulness, NLP, Intuïtie, Adem, Natuur.

                                U          U krijgt hier ondersteuning en wint aan inzicht en kracht.

                                U          Uw Kennis, uw Vaardigheden én uw Wijsheid ontplooien zich evenwichtig en u wordt

                                R            Relax, Authentiek en Veerkrachtig en bruist steeds meer van Energie l 

 

 

 

Bevrijd uw volle potentieel. 

  

 

 

                                                                                        met Ria Verplancke,

 

   

  Neem vrijblijvend contact (ria@uwnatuur.be). 

 Krachtig  -  Praktisch  -  Inspirerend  -  Veelzijdig   

 

 Meer informatie op webstek  : www.uwnatuur.be

Lic.  Ria Verplancke, waterputdreef 15A,

8020 Hertsberge (ts Gent en Brugge),

tel 050 280082 04950938613

ria@uwnatuur.be

 

 

 

 

              Mijn diensten gaan over groei en ontwikkeling en zijn geen therapie..

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, asseriviteit